KARAYOLU MOTORLU ARAÇ SORUMLULUK SİGORTASI GEREKLİ (Trafik Sigortası)

KARAYOLU MOTORLU ARAÇ SORUMLULUK SİGORTASI GEREKLİ (Trafik Sigortası)

Karayolu Motorlu Herhangi bir kazada diğer araç veya üçüncü şahıslara karşı verebileceğin güvence altına alır.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na tabi olan zorunlu bir sigorta ürünüdür. 


Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

Sigortacı, poliçede ile ilgili motorlu kargo işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya zararına veya bir kimsenin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan veya römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir üretmekiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılabilen römorklar, bunlar için poliçede özel talimatlar belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması, sigorta ettirenin yapılacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder ve Türkiye içinde geçerlidir.

Hızlı Ayrıntılar

KARAYOLU MOTORLU ARAÇ SORUMLULUK SİGORTASI GEREKLİ (Trafik Sigortası)

TIKLA ARA